Ir ao contido

Premios

Cousas que destacaron este ano.

Característica máis adoptada

Concedido á característica coa mellor progresión interanual.

The gap property for Flexbox is such a useful addition that it's not surprising it would see a +16.4% progression in 2023

A característica máis comentada

Concedido á característica que recibiu máis comentarios.
With 531 comments, no other feature even came close to generating as much feedback as Subgrid.

Finalistas

3. CSS Nesting: 65

Mayor satisfacción

Concedido á tecnoloxía coa maior porcentaxe de usuarios satisfeitos.

Out of all the CSS-in-JS solutions, Open Props is the only one that maintained a sky-high 91% retention ratio.

Finalistas

2. CSS Modules: 84.5%
3. UnoCSS: 82%

Con máis respostas escritas

Concedido ao elemento con máis respostas escritas.
With 52 mentions, Panda was the tool most mentioned in freeform questions by far.

Finalistas

3. Yandex: 24