Ir ao contido

CSS Frameworks

Once again, Tailwind CSS stands apart as the one major UI framework that developers are happy to keep using; while Open Props is generating a small but passionate following.

Ratios ao longo do tempo

Comparar datos
Retención, interese, uso e ratio de presenza ao longo do tempo.
Bootstrap
Materialize CSS
Ant Design
Semantic UI/Fomantic UI
Bulma
Foundation
UIKit
Tachyons
Tailwind CSS
PureCSS
Open Props
Blaze UI
UnoCSS

Non se inclúen tecnoloxías con menos dun 10% de presenza. Cada relación defínese como:

  • Retención: volveríao usar / (volveríao usar + non o volvería usar)
  • Interese: quero aprendela / (quero aprendela + non me interesa)
  • Uso: (volveríao usar + non o volvería usar) / total
  • Presenza: (total - nunca oín falar deso) / total
💡
A gráfica de rankings cambia entre satisfacción, interese, uso e relevancia para dar unha visión máis completa dos rankings dunha categoría.

Experiencia no tempo

Opinións sobre tecnoloxías enquisadas no tempo.
Volveríao usar
Non o usaría
Interesado
Non estou interesado
Nunca oín sobre iso

Non se mostran as tecnoloxías con só un ano de información.

Separación Positiva/Negativa

Esta gráfica separa experiencias positivas («quero aprender», «volveríao usar») das negativas («non me interesan», «non as volvería usar») a ambos lados do eixo central.

O groso da barra representa o número de enquisados que coñecen a tecnoloxía.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2023 Pick: Scroll-Driven Animations

If I went back 2 years, I'd never have imagined CSS having scroll-driven animations. Yet, here we are!

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

Ahmad Shadeed

Design Engineer and Writer at ishadeed.com

Outras ferramentas

Comparar datos

Satisfacción xeral

Comparar datos