Skip to content

Frameworks CSS

Once again, Tailwind CSS stands apart as the one major UI framework that developers are happy to keep using; while Open Props is generating a small but passionate following.

Ratios Over Time

Compare Data
Retention, interest, usage, and awareness ratio over time.
Bootstrap
Materialize CSS
Ant Design
Semantic UI/Fomantic UI
Bulma
Foundation
UIKit
Tachyons
Tailwind CSS
PureCSS
Open Props
Blaze UI
UnoCSS

Technologies with less than 10% awareness not included. Each ratio is defined as follows:

  • Retention: would use again / (would use again + would not use again)
  • Interest: want to learn / (want to learn + not interested)
  • Usage: (would use again + would not use again) / total
  • Awareness: (total - never heard) / total
💡
El gràfic de Rànquings es pot alternar entre satisfacció, interès, ús i consciència per donar-te una imatge més completa del rànquing d'una categoria.

Experiència al llarg del temps

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.
Ho tornaria a usar
No ho usaria
M'interessa
No m'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.

Divisió positiva/negativa

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

My 2023 Pick: Scroll-Driven Animations

If I went back 2 years, I'd never have imagined CSS having scroll-driven animations. Yet, here we are!

We asked members of the CSS community to share their “pick of the year”

Ahmad Shadeed

Design Engineer and Writer at ishadeed.com

Altres eines

Compare Data

Satisfacció general

Compare Data