Bỏ qua đến nội dung

CSS Frameworks

Một lần nữa, Tailwind CSS nổi bật như một framework UI lớn mà lập trình viên vui mừng tiếp tục sử dụng; trong khi Open Props đang tạo ra một cộng đồng nhỏ nhưng đam mê.

Tỷ lệ theo thời gian

So sánh dữ liệu
Tỷ lệ sự hài lòng, quan tâm, sử dụng và nhận biết theo thời gian.
Bootstrap
Materialize CSS
Ant Design
Semantic UI/Fomantic UI
Bulma
Foundation
UIKit
Tachyons
Tailwind CSS
PureCSS
Open Props
Blaze UI
UnoCSS

Không bao gồm các công nghệ có mức độ nhận biết dưới 10%. Mỗi tỷ lệ được xác định như sau:

  • Sự hài lòng: sẽ sử dụng lại / (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại)
  • Quan tâm: muốn học / (muốn học + không quan tâm)
  • Sử dụng: (sẽ sử dụng lại + sẽ không sử dụng lại) / tổng
  • Nhận biết: (tổng - chưa bao giờ nghe) / tổng
💡
Biểu đồ Kinh nghiệm theo thời gian có thể được chuyển đổi qua lại giữa tỷ lệ hài lòng, quan tâm, sử dụng và nhận biết để cung cấp cho bạn một bức tranh đầy đủ hơn về một danh mục.

Kinh nghiệm theo thời gian

Tổng quan ý kiến ​​​​về các công nghệ được khảo sát theo thời gian.
Sẽ sử dụng lại
Sẽ không sử dụng
Có quan tâm
Không quan tâm
Chưa bao giờ nghe

Các công nghệ chỉ có một năm dữ liệu không được bao gồm.

Phân chia tích cực/tiêu cực

Biểu đồ này phân chia tích cực (“muốn học”, “sẽ sử dụng lại”) vs tiêu cực (“không quan tâm”, “sẽ không sử dụng lại”) trình bày trên cả hai mặt của trục trung tâm.

Độ dày của thanh biểu thị số lượng người trả lời biết về một công nghệ.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Lựa chọn của tôi năm 2023: Scroll-Driven Animations

Nếu tôi quay lại 2 năm trước, tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng ra CSS có các scroll-driven animation. Tuy nhiên, chúng ta đã ở đây!

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Ahmad Shadeed

Kỹ sư thiết kế và tác giả tại ishadeed.com

Các công cụ khác

So sánh dữ liệu

Overall Happiness

So sánh dữ liệu