Bỏ qua đến nội dung

Nhân khẩu học

Cuộc khảo sát năm nay đã tiếp cận 9,190 lập trình viên trên toàn thế giới.

Quốc gia hoặc Khu vực

So sánh dữ liệu
Bạn hiện đang cư trú ở đâu?
Where do you currently reside?
So sánh dữ liệu
Người trả lời đã chọn ngôn ngữ nào để điền vào bản khảo sát?
Dữ liệu này được thu thập tự động dựa trên cài đặt của người trả lời trong khi thực hiện khảo sát; Các ngôn ngữ có ít hơn 20 người trả lời không được hiển thị.
💡
Bạn sẽ tìm thấy những gợi ý nhỏ như thế này trong suốt kết quả khảo sát. Chúng giúp đưa ra các tính năng và chi tiết bổ sung.

Hoàn thành khảo sát

So sánh dữ liệu
Người trả lời đã điền vào bao nhiêu phần của cuộc khảo sát?
So sánh dữ liệu
Bạn bao nhiêu tuổi, tính theo năm?

Số năm kinh nghiệm

So sánh dữ liệu
Bạn đã làm việc hoặc học tập trong lĩnh vực này được bao lâu rồi?
So sánh dữ liệu
Công ty của bạn lớn như thế nào, theo số lượng nhân viên?
💡
Một số biểu đồ có các tab bổ sung cung cấp các phân tích bổ sung cho cùng một dữ liệu hoặc dữ liệu liên quan. Đừng bỏ qua chúng!

Bằng giáo dục đại học

So sánh dữ liệu
Bạn có bằng cấp giáo dục đại học không?

Lương hằng năm

So sánh dữ liệu
Tiền lương hàng năm của bạn bằng đô la Mỹ.
So sánh dữ liệu
Có tùy chọn nào sau đây mô tả về bạn không? Hãy chọn một.

Chủng tộc & Sắc tộc

So sánh dữ liệu
Có tùy chọn nào sau đây mô tả về bạn không? Hãy chọn tất cả những mục phù hợp.

Tình trạng khuyết tật

So sánh dữ liệu
Bạn có khuyết tật nào sau đây không? Hãy chọn tất cả những mục phù hợp. Lưu ý rằng điều này có thể bao gồm khuyết tật hoặc thương tích tạm thời.
So sánh dữ liệu
Làm thế nào mà người trả lời biết về cuộc khảo sát?
Dữ liệu là sự kết hợp của các câu trả lời tự báo cáo, dữ liệu liên kết giới thiệu và dữ liệu theo dõi URL.

Tự động khám phá đối tượng của cuộc khảo sát bằng cách chọn hai câu hỏi và xem cách người trả lời được phân phối giữa họ.

1%
Thêm người trả lời thêm
Thiếu người trả lời
Lương hằng năm
Số năm kinh nghiệm
$0k-$10k
453 người trả lời453
9
$10k-$30k
853 người trả lời853
17
$30k-$50k
1081 người trả lời1081
21
$50k-$100k
1711 người trả lời1711
33
$100k-$200k
911 người trả lời911
18
Hơn $200k
148 người trả lời148
3
Ít hơn một năm
222 người trả lời222
4
1 đến 2 năm
749 người trả lời749
15
3 đến 5 năm
1482 người trả lời1482
29
6 đến 10 năm
1607 người trả lời1607
31
11 đến 20 năm
1699 người trả lời1699
33
Hơn 20 năm
751 người trả lời751
15
19%
7%
6%
3%
1%
0.5%
20%
18%
10%
6%
1%
0.2%
12%
22%
19%
18%
5%
0.7%
3%
13%
22%
32%
15%
2%
2%
8%
16%
38%
23%
4%
0.8%
5%
12%
33%
28%
6%

Người trả lời thừa & thiếu

Biểu đồ trên nhằm mục đích xác định các khu vực hiển thị cao hơn mong đợi hoặc các giá trị thấp hơn mong đợi so với đường cơ sở được tính toán.

Ví dụ: giả sử có 1000 người dùng CSS Grid và 50% người trả lời khảo sát làm việc trong một công ty lớn, bạn mong muốn tìm thấy 500 người dùng CSS Grid làm việc trong các công ty lớn.

Bất kỳ độ lệch nào trên hoặc dưới tổng số dự kiến ​​có thể chỉ ra một điều thú vị tương quan giữa cả hai biến, và được đánh dấu trên biểu đồ bằng một trong hai màu dấu chấm (dành cho người trả lời bổ sung trên đường cơ sở) hoặc dấu chấm trống (dành cho người trả lời thiếu).

Sự kiện được đề xuất

RenderATL: RenderATL: Meet the inventor of CSS
Atlanta, Georgia

RenderATL: RenderATL: Meet the inventor of CSS

Attend the ultimate three-day tech conference & cultural festival featuring the Father of CSS, Håkon Wium Lie, as well as 50+ additional speakers & workshops with tracks for Design/CSS, Leadership & Entrepreneurship, Product & Project Management, Web/Mobile Software Engineering, and so much more. Use code “StateOfCSS to receive $50 off each ticket!
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.