Bỏ qua đến nội dung

About

Cuộc khảo sát State of CSS 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, và thu thập được 9,108 phản hồi. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Devographics, với sự giúp đỡ từ một nhóm người đóng góp mã nguồn mở và các tư vấn viên.

Logo và áo thun State of CSS được thiết kế và tạo hình động bởi Christopher Kirk-Nielsen.

Mục tiêu Khảo sát

Cuộc khảo sát này, cùng với cuộc khảo sát State of JavaScript, được tạo ra để xác định các xu hướng sắp tới trong hệ sinh thái phát triển web để giúp các nhà phát triển lựa chọn công nghệ.

Do đó, những cuộc khảo sát này tập trung vào việc dự đoán những gì sẽ đến trong những năm tiếp theo thay vì phân tích những gì đang phổ biến ngay bây giờ, đó là lý do tại sao các tính năng hoặc công nghệ hiện đang phổ biến nhất không luôn được bao gồm.

Ngoài ra, dữ liệu khảo sát cũng được sử dụng bởi các nhà cung cấp trình duyệt để ưu tiên các tính năng và thông báo cho các sáng kiến như Interop 2023.

Thiết kế Khảo sát

Năm nay, thiết kế khảo sát được dẫn dắt bởi Chen Hui Jing nhờ vào một khoản tài trợ từ nhóm Google Chrome. Tất cả các câu hỏi khảo sát đều là tùy chọn.

Đối tượng Khảo sát

Cuộc khảo sát được mở trực tuyến và người trả lời không bị lọc hoặc chọn lọc theo bất kỳ cách nào. Người trả lời chủ yếu là sự kết hợp của người trả lời từ các cuộc khảo sát trước (được thông báo qua danh sách gửi thư) và lưu lượng truy cập từ mạng xã hội.

Quỹ Dự án

Quỹ cho dự án này đến từ nhiều nguồn khác nhau:

  • Bán áo thun.
  • Liên kết Tài trợ: các liên kết đến các nguồn tài nguyên được đề xuất ở cuối mỗi trang được cung cấp bởi đối tác của chúng tôi Frontend Masters.
  • Biểu đồ Tài trợ: bắt đầu từ năm ngoái, bất kỳ ai cũng có thể chọn tài trợ trực tiếp cho một biểu đồ với 10 đô la hoặc nhiều hơn, và nhận được hình đại diện Twitter của họ hiển thị bên cạnh.
  • Google: năm nay, nhóm Google Chrome đã dành một ngân sách để thuê Lea giúp thiết kế cuộc khảo sát, cũng như tài trợ trực tiếp cho tôi để hỗ trợ công việc của tôi.
  • Nijibox: Nijibox có trụ sở tại Nhật Bản cũng đã ân cần chấp nhận tài trợ cho nỗ lực của tôi để giúp những cuộc khảo sát hàng năm trở nên bền vững hơn.

Tổng quan Kỹ thuật

Bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật dùng để chạy các cuộc khảo sát tại đây. Code của chúng tôi là open-source. ### Feedback