Bỏ qua đến nội dung

Tổng kết

Chen Hui Jing

Chen Hui Jing

Developer Experience Engineer @ Interledger Foundation

Khi việc sử dụng các tính năng CSS mới hơn đang có xu hướng tăng lên, việc sử dụng các framework CSS đã đi xuống.

Điều này có thể là một dấu hiệu cho thấy mọi người đang bắt đầu quen với ý tưởng rằng bạn không nhất thiết phải chờ để sử dụng các tính năng CSS mới hơn, bởi vì trình duyệt sẽ bắt kịp nhanh chóng hơn trước.

Với sự nhận biết cao về các tính năng CSS gốc như nesting và :has() (có thể hoạt động như một parent selector, nhưng nhiều hơn thế nhiều!), có vẻ như chúng ta đang ở trên bờ vực của việc tiếp nhận rộng rãi.

Trong tất cả các tính năng này, tôi có một ưu thích cá nhân cho năm nay, đó là text-wrap: balance. Nó cung cấp một giải pháp chỉ trong một dòng cho một yêu cầu mà tôi đã liên tục nhận được trong suốt sự nghiệp phát triển web của mình: “liệu có thể điều chỉnh tiêu đề đó để từ cuối cùng không phải là một từ lẻ?”

Cũng thú vị khi có rất nhiều nhà phát triển cảm thấy rằng việc tạo hiệu ứng chuyển động cho auto và masonry layout là những tính năng CSS đang thiếu. Thật đúng là việc xác định kích thước của phần tử (đặc biệt là chiều cao) luôn là một vấn đề khó khăn cho trình duyệt khi chúng không được khai báo rõ ràng.

Nhưng như Lea Verou đã đề cập vào năm ngoái, với các sáng kiến như Interop đưa các trình duyệt lại gần nhau, các tính năng từng được cho là không thể nay có thể trở thành hiện thực!