Bỏ qua đến nội dung

Resources

Giữa các blog, kênh YouTube và podcast, cộng đồng CSS trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

CSS Learning Methods

So sánh dữ liệu

Blog & Tạp chí

So sánh dữ liệu
Bạn đọc những blog/tạp chí/v.v. nào?

Trang web & khóa học

So sánh dữ liệu
Những trang web/khóa học/v.v. nào bạn tham khảo?
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Lựa chọn của tôi năm 2023: Bộ chọn :has()

:has() là phép màu mà bạn có thể sử dụng để kết hợp các API khác như container queries, anchor positioning, v.v. lại với nhau. Tôi rất hào hứng để xem cộng đồng sẽ tìm ra những cách sử dụng mới và sáng tạo như thế nào.
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Jhey Tompkins

CEO của Fancy CSS
So sánh dữ liệu
Bạn nghe những podcast nào liên quan đến lập trình?
So sánh dữ liệu
Những người bạn đọc, theo dõi hoặc chỉ muốn làm nổi bật.

Tên

Phản hồi

#2
#3
Josh W. Comeau
Josh W. Comeau
1625
#7
🚫 None
1218
#8
Adam Argyle
1152
#11
Sara Soueidan
Sara Soueidan
1132
#12
#13
Ahmad Shadeed
Ahmad Shadeed
868
#16
#17
Bramus Van Damme
558
#19
Miriam Eric Suzanne
Miriam Eric Suzanne
431
#20
#22
Michelle Barker
224
#23
Không có câu trả lời
3377
Which individuals do you read, follow, or just want to highlight in the JavaScript community?
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Lựa chọn của tôi năm 2023: Ahmad Shadeed

Blog của Ahmad là nguồn kiến thức và cảm hứng, với việc khám phá sâu rộng các chủ đề, bao gồm cả hình ảnh tuyệt vời và các trường hợp sử dụng.
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Khảo sát khác

So sánh dữ liệu
Những cuộc khảo sát nào khác cho nhà phát triển mà bạn tham gia?

Tài nguyên được đề xuất

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

CSS is rich in capabilities and is more than simply laying out pages! Replace costly JavaScript with CSS.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.