Bỏ qua đến nội dung

Giải thưởng

Những điều nổi bật trong năm nay.

Tính năng áp dụng nhiều nhất

Được trao cho tính năng có tiến trình "đã sử dụng" hàng năm lớn nhất.

t: | Thuộc tính gap cho Flexbox là một bổ sung hữu ích đến mức không ngạc nhiên khi nó có sự tiến bộ +16.4% trong năm 2023

Tính năng được bình luận nhiều nhất

Trao giải cho tính năng nhận được nhiều bình luận nhất.
Với 531 bình luận, không có tính năng nào khác thậm chí còn gần như tạo ra nhiều phản hồi như Subgrid.

Á quân

3. CSS Nesting: 65

Mức hài lòng cao nhất

Được trao cho công nghệ có tỷ lệ người dùng quay lại cao nhất.

Trong tất cả các giải pháp CSS-in-JS, Open Props là cái duy nhất duy trì tỷ lệ giữ chân 91% cao ngất ngưởng.

Á quân

2. CSS Modules: 84.5%
3. UnoCSS: 82%

Được đề cập nhiều nhất

Trao giải cho hạng mục được người trả lời nhắc đến nhiều nhất.
Với 52 đề cập, Panda là công cụ được đề cập nhiều nhất trong các câu hỏi tự do.

Á quân

3. Yandex: 24