Bỏ qua đến nội dung

CSS Usage

Bất kể bạn sử dụng CSS như thế nào, dữ liệu cho thấy việc đảm bảo code của bạn hoạt động trên tất cả các trình duyệt vẫn là một vấn đề, đặc biệt là với các tính năng mới như :has().

Testing Environments

So sánh dữ liệu
Which form factors or environments do you test on?
💡
Chia sẻ khảo sát này trên Twitter, Facebook hoặc qua email thì đã được khoa học chứng minh là cải thiện hiệu suất viết code của bạn lên tới 15%.

What do you mainly use CSS for?

So sánh dữ liệu
What kind of project do you usually use CSS for?

Ngành công nghiệp

So sánh dữ liệu
Bạn làm việc trong (những) ngành công nghiệp nào?
So sánh dữ liệu

CSS vs JavaScript Balance

So sánh dữ liệu
How do you divide your time between writing CSS (including HTML markup) and JavaScript code?

Browser Incompatibilities

So sánh dữ liệu
Are there any existing CSS features that you have difficulties using (or avoid altogether) because of lack of support, or differences between browsers?
(câu hỏi dạng tự do)
So sánh dữ liệu
What features do you feel are currently missing from CSS altogether?
(câu hỏi dạng tự do)

Other CSS Pain Points

So sánh dữ liệu
Any other pain points related to writing CSS?
(câu hỏi dạng tự do)
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Lựa chọn của tôi năm 2023: Lightning CSS

Một công cụ xử lý CSS cực kỳ nhanh, tất cả trong một, xử lý các vấn đề như vendor prefixes, minification, và modern feature transpilation, tất cả trong khi là một nền tảng tuyệt vời cho các nhà phát triển khác để xây dựng các công cụ CSS trên đó.
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Adam Wathan

Người tạo ra Tailwind CSS

Overall Happiness

So sánh dữ liệu
How happy are you with the general state of web technologies?

Overall Happiness

So sánh dữ liệu
How happy are you with the general state of CSS?

Tài nguyên được đề xuất

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

Learn CSS, from Laying Out Websites to Performant Animations

CSS is rich in capabilities and is more than simply laying out pages! Replace costly JavaScript with CSS.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.