Bỏ qua đến nội dung

Accessibility

Accessibility features and techniques.

prefers-reduced-motion

Nhận xét8
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

prefers-color-scheme

Nhận xét7
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Lựa chọn của tôi năm 2023: color-contrast()

Phiếu bầu của tôi dành cho color-contrast() vì tôi nghĩ rằng nó xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Đây là một trong số ít tính năng giúp chúng ta (nhà phát triển) dễ dàng hơn trong việc thiết kế cho người dùng của mình. Sự hỗ trợ trên nhiều trình duyệt không thể đến sớm hơn.

Chúng tôi đã hỏi các thành viên của cộng đồng CSS để chia sẻ “lựa chọn của năm” của họ

Sara Soueidan

Kỹ sư thiết kế và giáo viên

prefers-reduced-data

Nhận xét10
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét9
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét1
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét4
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó
Nhận xét6
So sánh dữ liệu
Chưa bao giờ nghe về nó
Biết về nó
Đã sử dụng nó

Tài nguyên được đề xuất

Website Accessibility, v2
Jon Kuperman
Cloudflare

Website Accessibility, v2

Learn how to make your website applications accessible to a wider audience. Use keyboard shortcuts and navigation to help both power users and those with disabilities.
Cảm ơn các đối tác đã hỗ trợ chúng tôi! Tìm hiểu thêm.